přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Sociální podnik

Nabízíme založení nebo prodej společnosti s ručením omezeným jako sociálního podniku určeného pro podporu a rozvoj podnikatelských aktivit, zaměřených na sociální podnikání.

Sociální podniky působí ve všech sférách hospodářství a narozdíl od bežných podniků, založených na maximalizaxi zisku, důsledně dodržují etické principy podnikání včetně principu rovných příležitostí.

V sociálním podniku je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním a manažerským řízením. V rámci rozhodovacího procesu by měl být respektován princip „jeden člen, jeden hlas“ nebo alespoň by síla hlasovacího práva neměla být závislá na výši vloženého kapitálu.

V praxi není téměř žádný podnik zakládán z iniciativy občanů v právním smyslu. Největší procento sociálních podniků je zakládáno podnikateli – jednotlivci nebo skupinami, jejichž podnikatelskou motivací je uspokojování společenských potřeb. Pokud běžný podnikatelský projekt výrazně zlepší život lidí v regionu a zároveň splňuje ostatní podmínky sociálního podnikání, tak může být také považován za sociální podnik.

Sociální podnik

  • uplatňuje demokratické rozhodování uvnitř podniku,
  • je založen na základě veřejné potřeby,
  • provozuje činnosti, které prospívající společnosti nebo specifické skupině lidí (např. zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám),
  • je nezávislý na veřejných či jiných soukromých institucích,
  • poskytuje alespoň minimální podíl placené práce,
  • využívá případny zisku zpodnikání přednostně pro rozvoj sociálního podniku či pro naplnění veřejně prospěšných cílů,
  • aplikuje inovativní přístupy a řešení,
  • zohledňuje enviromentální aspekty svých činností,
  • podporuje sociální zodpovědnost firem na místní úrovni,
  • upřednostňuje uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů.

Zaujala vás nabídka? Zašlete poptávku kontaktním formulářem

* Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů