přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Fyzickým či právnickým osobám, které vedou účetnictví či daňovou evidenci (dříve tzv. jednoduché účetnictví), nabízíme široký rozsah služeb na profesionální úrovni s ohledem na individuální potřeby a přání každého klienta. Přenechte starosti a administrativní zátěž spojenou s účetnictvím Vaší společnosti na našich odbornících, kteří jsou v této problematice pravidelně školeni, a ušetřete tím čas na vlastní podnikání. Vždy postupujeme v souladu s platnou legislativou a za případné škody přebíráme plnou odpovědnost.

V oblasti vedení a zpracování účetnictví a daňové evidence nabízíme:

 • kompletní externí vedení a zpracování účetní agendy (správa a evidence účetních dokladů, účetních knih) včetně pravidelného podávání informací o aktuálním stavu účetnictví
 • zpracování roční účetní uzávěrky (včetně rozvahy a výkazu zisků a ztrát)
 • zpracování daňového přiznání a jeho podání v řádném i prodlouženém termínu (DPH, daň z příjmu, daň ze závislé činnosti, srážková daň, daň z (převodu) nemovitosti, silniční daň, darovací daň)
 • příprava a zpracování faktur, platebních příkazů a dalších vzorů či formulářů dle přání klienta
 • vypracování vnitřních účetních směrnic a postupů (interních pravidel účetnictví)
 • evidence majetku, asistence při inventarizaci zboží a dokladů
 • zpětná rekonstrukce účetnictví
 • zastupování klienta při jednání s úřady a asistence při případných finančních kontrolách
 • příprava účetnictví a podkladů pro audit a zastupování společnosti při auditu
 • odborné konzultace a poradenský servis
 • další služby spojené s touto agendou


Zaujala vás nabídka? Zašlete poptávku kontaktním formulářem

* Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů