přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

APTUS audit s.r.o. (www.aptus.cz)

Společnost APTUS audit s.r.o. je auditorskou společností, poskytující služby v oblasti auditu, daňového poradenství, poradenské služby při řízení rizik a finanční poradenství. Ve společnosti pracuje deset zaměstnanců, kteří působí v kancelářích v Praze a v Mostě.

Audit
V oblasti auditorských služeb nabízíme statutární audit účetní závěrky v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v České republice, audit účetní závěrky sestavené podle jiných než českých účetních standardů, audity projektů spolufinancovaných Evropskou unií.


Daňové poradenství
Nabízíme komplexní daňové služby – od zpracování daňových přiznání až po poradenství týkající se reorganizací společností a mezinárodního zdanění.


Řízení rizik a poradenské služby
Nabízíme poradenství v ekonomických oblastech zaměřených na účetní poradenství, služby pro zvyšování podnikatelské výkonnosti, řízení finančních rizik a řízení informačních rizik.


Finanční poradenství
Nabízíme služby v oblasti vstupu na nové trhy, rozhodnutí o odprodeji nebo diverzifikaci výrobního programu, vyhledávání nových podnikatelských příležitostí a ocenění společnosti.


Dotace
Pro příjemce dotace na realizaci projektu spolufinancovaného z Evropské unie nabízíme kromě auditorských služeb i účetní a daňové poradenství v průběhu realizace projektu.

Audit dotace na realizaci projektu spolufinancovaného z Evropské unie zahrnuje:

  • kontrolu účetních dokladů, jejich náležitostí a správného zaúčtování
  • kontrolu účetnictví na údaje vykazované v monitorovacích zprávách
  • analýzu finančních toků a jejich účelného vynaložení v projektu
  • ověření souladu účetnictví projektu a finálního výkazu čerpání finančních prostředků vzhledem k rozhodnutí o poskytnutí dotace (grantu) a dotčených předpisů

Kontakt:
APTUS audit s.r.o.
Praha 4, Plamínkové 1565/3, PSČ 140 00
Most, Hutnická 2918, PSČ 434 01
www.aptus.cz


Ing. Eva Švecová
auditor
Tel.: +420 602 278 740
E-mail: eva.svecova@aptusa.cz