přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Zdržují Vás veškeré administrativní záležitosti spojené se mzdovou a personální agendou Vaší společnosti či jste se rozhodli k externímu vedení této agendy z jakéhokoli jiného důvodu? Tým našich zkušených mzdových účetních a personalistů Vám rád poskytne své služby. Vy tak ušetříte svůj čas a starosti a náklady za pořizování drahého softwaru a my Vám zajistíme diskrétní, včasné a bezchybné zpracování veškerých dat, zastoupíme Vás při nezbytné komunikaci s úřady a dalšími subjekty a poskytneme Vám potřebné konzultace a poradenství.

Příklady našich služeb v oblasti mzdové a personální agendy:

 • kompletní vedení záznamů o mzdách a zaměstnancích (zpracování a vedení mzdových listů a evidence zaměstnanců)
 • měsíční zpracování mzdové agendy dle dodaných podkladů (zpracování a výpočet měsíční mzdy, zpracování měsíčních přehledů odvodů pojistného zdravotním pojišťovnám a ČSSZ)
 • příprava a zhotovení výplatních pásek a měsíčních výplatních listin pro zaměstnance
 • zpracování ročního vyúčtování daní zaměstnanců (roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, roční vyúčtování zálohové a srážkové daně, vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech)
 • vyhotovení a správa evidenčních listů důchodového pojištění včetně jejich každoročního odevzdání příslušné OSSZ
 • management plateb souvisejících se mzdovou agendou (zpracovávání měsíčních hromadných platebních příkazů k platbám mezd a odvodů)
 • vedení agendy nově příchozích a odcházejících zaměstnanců (přihlašování/odhlašování zaměstnanců u ČSSZ a zdravotních pojišťoven, zhotovení pracovně-právních dokumentů - pracovních smluv, výpovědí z pracovního poměru či dohod o ukončení pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti)
 • komunikace se zainteresovanými úřady a zastupování klienta při kontrolách příslušných úřadů, zpracování přehledů pro tyto instituce (finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřad práce)
 • odborný dohled a průběžné konzultace mzdové agendy a mzdový audit
 • odborné konzultace a poradenský servis
 • další služby (vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest zaměstnanců, zajišťování a výpočet počtu stravenek zaměstnanců, vyplnění žádostí o dávky, úvěry atd.)


Zaujala vás nabídka? Zašlete poptávku kontaktním formulářem

* Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů